Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op 14 oktober 2023

Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en willen transparant zijn over hoe wij jouw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Deze privacyverklaring legt uit welke informatie we verzamelen, waarom we dit doen, hoe we deze informatie gebruiken en welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens.

1. Verzamelde informatie

Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen:

 • Naam
 • Contactinformatie zoals e-mailadres, telefoonnummer, en adres
 • Demografische informatie zoals leeftijd, geslacht, en locatie
 • Gegevens over jouw gebruik van onze producten of diensten
 • Informatie die je verstrekt via enquêtes, formulieren of andere interactieve elementen op onze website of app

2. Doel van gegevensverzameling

Wij verzamelen jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze producten en diensten te leveren en te verbeteren
 • Om contact met je op te nemen met betrekking tot jouw verzoeken of vragen
 • Voor marketing- en promotionele doeleinden, als je hiervoor toestemming hebt gegeven
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

3. Gegevensdeling

Wij delen jouw persoonlijke gegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden of wanneer dit wettelijk vereist is.

4. Beveiliging van gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, diefstal, of wijziging.

5. Jouw rechten

Je hebt het recht om:

 • Toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we over jou hebben
 • Onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren
 • Jouw persoonlijke gegevens te laten verwijderen
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens
 • Jouw toestemming in te trekken indien deze is gegeven
 • Een klacht in te dienen bij de relevante autoriteiten

6. Wijzigingen in deze verklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om te voldoen aan wettelijke vereisten of veranderingen in onze bedrijfsactiviteiten. De meest recente versie zal altijd beschikbaar zijn op onze website.

7. Contactgegevens

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of jouw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via info@kerkguigoven.be